E-shop » Objednávky » Typické situace » Výměna položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Výměna položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Normální Faktura vystavena

  1. Přidat položku
  2. Vracenou položku označit a vrátit na sklad
  3. Vystavený opravný doklad smazat, zaškrtnout možnost „nepřesouvat do koše“
  4. Ručně opravit položku na normální faktuře  (zkopírovat jméno a částku nové položky místo té vrácené)
  5. Vypořádat rozdíl peněz

Normální Faktura nevystavena

  1. Přidat položku
  2. Vracenou položku označit a vrátit na sklad
  3. Vygenerovat normální fakturu
  4. Ve faktuře smazat vrácené položky
  5. Vypořádat rozdíl peněz