Uživatelský manuál » Plnění webu

Plnění webu

Obrázky

Od obrázků se zpravidla vyžadují minimální standardy, které není možné docílit laickým přidáním obrázku do textu. Pro vkládání ilustračních obrázků proto využívejte widgetu Galerie. Takto se dá vložit mezi textové bloky a nabídne automaticky tyto výhody:

 • rozklikávání na zvětšenou variantu,
 • listování v galerii pomocí šipek i swipe na mobilech,
 • responsivita,
 • automatické generování miniatur a webp/avif formátů,
 • možné pozdější napojení na CDN a kontrola verzování,
 • pořádek.

Alternativou může být widget Obrázek, který umí vložit jeden velký obrázek na 100% šířky. Zobrazí přitom popisek obrázku, kam lze napsat zdroje nebo autora, nebo prostě jeho název. Název by měl být každopádně přítomný kvůli zrakově hendikepovaným.

Soubory ke stažení

Soubory ke stažení vždy pomocí widgetu Soubory ke stažení (splnění náležitostí zákona). Pokud jsou nahrávané soubory obrázkového charakteru, zvolte widget Galerie, který funguje stejně. I do ní lze nahrát ne‑obrázek. Limit pro nahrané soubory je 16 MB. Dokumenty nahrávat jako pdf, pokud nejsou přímo určeny k další editaci - nahrávat letáky a vyhlášky v Doc je velmi neprofesionální.

Text kapitálkami

Je výslovně zakázáno psát text kapitálkami, tzn. formou "OBOR: AUTOTRONIK". Takový text všechny vyhledávače vyhodnocují jako trik a penalizují je. Jediné výjimky jsou tyto:

 • text je v administraci ve skutečnosti napsán normálně, tedy např. "Obor: Autotronik", a zkapitalizování písmen je věcí grafiky (CSS direktiva text-transform: uppercase)
 • nebo jde u ustálený termín obvykle kapitálkami psaný, jako třeba ONLINE, POZOR, CZ, a podobně.

Tabulky

Tabulky lze mít rychle pěkné tím, že se k nim vyplní CSS třída:

 • adminTable, nebo

 • lightTable

Pokud ale chcete zachovat responsivitu vašeho webu, tabulky používejte jen pokud jde vyloženě o tabulková data, jako např. ceník, harmonogram, a podobně. Je nutné počítat s tím, že na mobilu tabulka poměrně rozhodí web. Čím drobnější je tabulka, tím méně toto hrozí.

Odkazy

Je potřeba dělat klikatelné emaily, telefonní čísla a internetové adresy (URL). Při zadávání lze postupovat podle následujícího předpisu:

 • Emaily např cíl: „mailto:stanislav@cliquo.cz“

 • Telefonní čísla např cíl: „tel:123456789“

 • URL mají cíl stejně jako znění URL, pokud jde ale o stránku na stejném webu, použijeme relativní odkaz (vynecháme https i doménu a píšeme rovnou např. /kontakt/kontakty-abecedne)

Při úpravě emailu nebo čísla je nutné si ověřit, že upraven byl i cíl odkazu!

Odkazy nenastavujeme, aby se otevíraly v novém okně (target="_blank"). Toto je zaprvé proti zásadám dobré použitelnosti, a za druhé je toto nutné předem oznámit, např. ikonkou nebo textem u odkazu.

Vkládání videa

Pro vložení je třeba nejprve video nahrát na některou platformu pro hostování videí, např. Youtube. Následně jej vložíme do webu pomocí textového editorku, kde najdete ikonku Youtube. Nezapomeňte zaškrtnou, že máte zájem o responsivní video. Tím se stane "gumovým" a přizpůsobuje se velikosti obrazovky.

POZOR, toto bude na přelomu roku změněno, chystáme samostatný widget pro video, který řeší novelizaci cookie zákona. Youtube totiž využívá videí pro sledování uživatelů a to je v rozporu s neuděleným souhlasem. Toto se tedy ještě změní.

Nebo vložit odkaz

Strukturování obsahu stránky

dodržovat strukturu stránky VÝHRADNĚ s použitím:

 • nadpisů h2-h4 (dodržovat hierarchii!)

 • odstavce

 • odrážkový/číslovaný seznam

 • ztučnění důležitých výrazů v odstavci

Nepoužívat barvy textu

Další poznámky k obsahu

 1. Je zbytečné návštěvníky zahlcovat již neplatnými informacemi, jako např. „toto má platnost od X.Y. a toto mělo platnost před tím: [následuje vyčerpávající a již dávno neplatný obsah]“. Stejně tak můžeme mluvit o stránkách s jediným obsahem "Sekci pro vás připravujeme".

 2. Pokud možno neduplikovat údaje, typicky např. kontakty na vedoucí pracovníky. V momentě, kdy se pak provádějí změny je potřeba pamatovat na úpravu všude. Je lepší nabídnout odkaz na detail (tedy zachovat jediný "zdroj pravdy"), a nebo využít widgetů s výběrem, pokud takový existuje ve vaší instalaci systému (např. Výběr zaměstnanců, nebo Výběr oborů, ...).

 3. Nevkládat text ve formě obrázku (např. banner s textem "Závěrečné zkoušky"). Takový nevidí a nenajde ani google, ani interní vyhledávání, ani zrakově hendikepovaný jedinec. Kromě toho je to v rozporu se zákonem č. 99/2019.