Uživatelský manuál » SEO » Nastavení SEO parametrů

Nastavení SEO parametrů

SEO parametry lze nastavit již při tvorbě nové stránky (viz na obrázku pole klíčová slova a popisek stránky), tak i zpětně pomocí Nástrojů / SEO Průvodce (podrobnější nastavení SEO).

Nastavení SEO při vytvoření nové stránky

Postup vytvoření nové stránky naleznete zde (back end) a v prostředí font end zde.

Obr.: Nastavení parametrů nové stránky

  1. Klíčová slova - velmi důležité informace pro  Search Engine optimization (SEO). Do pole vypíšete slova, která symbolizují obsah na Vámi vytvořené  stránce.
  2. Popisek - podobně jako klíčová slova, i popisek stránky ovlivňuje návštěvnost stránek. Proto je vhodné každou stránku popsat. Tento popisek je pak vypsán v seznamech při vyhledávání na Google  nebo Seznam a jiných vyhledávačích.

Nastavení parametrů pomocí SEO Průvodce

Tuto možnost naleznete v Nástrojích - viz další obrázek. Zobrazí se tabulka, kde bude mapa stránek s prvky SEO. V úvodu tabulky je pole pro klíčová slova pro celou prezentaci, dále také popisek pro celou prezentaci (tyto parametry lze nastavovat i přes Nástroje / Prezentace). Dále naleznete u každé podstránky možnost  analyzovat upravit a jsou zobrazeny dva sloupce klíčová slova stánky a popisek stránky.

Vpisovat lze přímo do této tabulky. Změny nezapomeňte vždy uložit.

Na kazdém řádku vidíte i zda je stránka dostatečně vyplněna (poznáte podle této značky    u jednotlivých parametrů. Pokud tomu tak není, objeví se .

Obr.: SEO Průvodce

Možnost Analyzovat

U každé stránky lze zanalyzovat správnosti Vašich parametrů a tudíž i účinnost SEO optimalizace. Po kliknutí na analyzovat u dané stránky se zobrazí tabulka, ve které systém zhodnotí vyplněné údaje. V tabulce naleznete skutečný stav (tedy to, co jste vyplnili) a doporučení počtu parametů. Na konci tabulky se Vám zobrazí i procentuální správnost vyplnění SEO parametrů.

Obr.: SEO analýza konkrétní stránky

Tato tabulka je pouze informativní - změnu parametrů proveďte dle návodu výše.

Možnost Upravit

Po kliknutí na ikonu se zobrazí okno, kde lze měnit konkrétní stránku. Stejné okno se zobrazuje při tvorbě nové stránky. Zde lze změnit klíčová slova a popisek.

Obr.: Upravení stránky

Vpisovat lze přímo do této tabulky. Změny nezapomeňte vždy uložit.