Uživatelský manuál » Back end » Stránky a obsah

Stránky a obsah

V administračním rozhraní je k dispozici nabídka, která obsahuje následující možnosti: Stránky a obsah, Dokumenty, Moduly a Uživatelé. Pozn.: rozsah této nabídky je na domluvě s klientem.

Obr.: Menu redakčního systému

Kliknutím na položku Stránky a obsah se zobrazí strom (mapa stránek) Vaší webové prezentace.

Obr.: Stránky a obsah - Struktura webu

Na obrázku jsou dvě zvýrazněná místa. První, v levém rohu v nástrojové liště, lze vybírat mezi více prezentacemi (např. jazykové mutace webové stránky). Ve druhé zvýrazněné oblasti jsou Editační prvky stránky (náhled, přidat, kopírovat, upravit, smazat).

Vytvoření nové stránky (položka v menu webu)

Chceme-li přidat novou stránku, klikneme na zelené plus  přidat potomka stránky nejvyšší kategorie (v obrázku je to Úvod). Rozbalí se nám nabídka Přidat stránku/obsah/skript. Potvrdíme přidat stránku.

Obr.: Přidání nové stránky

Před potvrzením stránky Vás CMS vyzve k vyplnění důležitých parametrů záložky Základní.

Obr.: Nastavení parametrů nové stránky

  1. Název stránky - název nově vytvořené stránky, např. O nás, Kontakt apod.
  2. Šablona (rozmístění prvků na stránce) - vybíráte z přednastavených šablon stránky (homepage, základní stránka (jeden sloupec), dva sloupce apod.).
  3. V navigaci - zde můžete vybrat mezi dvěma volbami. Viditelné, tzn. že se v menu Vašeho webu nová položka zobrazí. Se nezobrazí, tzn. že se v menu nezobrazí, ale stránka fakticky existuje a má svoji url adresu. Většinou se užívá např. na mapu stránek, na její url se poté odkazuje z patičky webu.
  4. Publikovat * - možnost zobrazení stránky v určitý okamžik.
  5. Expirace * - Vámi nově vytvořená stránka může být automaticky smazána systémem po vypršení expirace stránky.
  6. Klíčová slova - velmi důležité informace pro  Search Engine optimization (SEO). Do pole vypíšete slova, která symbolizují obsah na Vámi vytvořené  stránce.
  7. Popisek - podobně jako klíčová slova, i popisek stránky ovlivňuje návštěvnost stránek. Proto je vhodné každou stránku popsat. Tento popisek je pak vypsán v seznamech při vyhledávání na Google  nebo Seznam a jiných vyhledávačích.

Potvrdíte tlačítkem OK a ve stromě webové prezentace přibyla nová stránka.

* Pozn.: tyto dvě možnosti nejsou viditelné na všech CMS (po domluvě lze doplnit).

 

Stejně jako jsme vytvořili novou stránku v menu, můžeme snadno vytvářet i podstránky v menu. V tomto případě bychom neklikli na  nejvyšší kategorie (v příkladu Úvod), ale na u jakékoli stránky ve stromě (seznamu stránek Vaší prezentace). Tato nově vytvořená stránka by se zobrazila ve stromě pod danou položkou.

TIP: Zde si ukážeme, že lze přidávat podstránky i v prostředí webové stránky.