Uživatelský manuál » Back end » Stránky a obsah » Přeskupení struktury webu

Přeskupení struktury webu

Díky metodě Drag and drop (jednoduché chycení a přesunutí do místa) můžete libovolně měnit strukturu webové prezentace. Stránky lze přesouvat jak na své úrovni, tak úrovni vyšší, či nižší. Lze tedy snadno vytvořit ze stránky podstránku.

Princip je takový, že stránku, kterou potřebujete přesunout, "chytnete" (klikněte a držte levé tlačítko myši) a posunete na novou pozici. CMS automaticky provede změnu na webových stránkách.

Obr.: Přesouvání stránek pomocí metody drag and drop