Uživatelský manuál » Sdílení souborů

Sdílení souborů

Sdílení souborů vyžaduje, aby se dostaly z Vašeho počítače na server, který poskytuje vše potřebné pro distribuci souboru po internetu. Sdílený soubor tak získá svou adresu (URL), kterou lze posílat emailem, nebo ji třeba použít k vložení na jakoukoliv webovou stránku (i mimo Váš web).

Lze nahrát soubory o maximální velkosti 16 MB!

Pomocí dokumentů (sdílím jednotlivé soubory)

Pokud zamýšlíte sdílení pouze jednoho souboru, lze ho jednoduše umístit do nějaké složky v Administrace > Dokumenty a následně na něj poklepat, čímž ho otevři přímo v prohlížeči. Pak lze jednoduše zkopírovat URL z adresního řádku a tu URL pak posílat. Ještě připomenu, že je nutné ověřit, zda je soubor po nahrání veřejný (čitelný pro veřejnost, tedy nepřihlášené). To zjistíme označením souboru v Dokumentech, Vlastnosti, záložka Přístup. Je třeba mít nastavené čtení pro veřejnost.

Pomocí galerie (sdílím balík souborů)

Druhý způsob je pomocí galerie. Galerie totiž neumějí pouze obrázky, umožňují také nahrání a vystavení souborů. Pro ten účel si vytvořte stránku někde ve Vaší struktuře stránek, na ni umístěte Galerii nebo Soubory ke stažení (může se lišit dle vaší instalace) a do ní nahrajte balík fotek a souborů.

Nechcete, aby se k tomu dostal každý? Omezení přístupu lze udělat dvěma způsoby:

  • Stránku nastavím tak, že nebude v navigaci viditelná (při vytváření "V navigaci: Skryté"). Pak distribuuji její URL s tím, že neznalí tuto adresu neznají a na webu nenajdou. Když ji ale dostanou emailem, mohou na ni kliknout a galerii si prohlédnout.
  • Stránku nastavím jako přístupnou pouze určité uživatelské skupině. Pro ten účel musím:
    1. Vytvořit skupinu uživatelů (např. Rodina)
    2. Vytvořit uživatele, který je v nové skupině.
    3. Stránku nastavit tak, že Veřejnost a Všichni přihlášení mají Zákaz, zatímco Rodina má Čtení. Ve zvláštním případu mohu povolit i Potomky a tím umožnit nahrávání ostatním.
    4. Distribuovat adresu stránky s galerií společně s přihlašovacími údaji (jméno a heslo).