Uživatelský manuál » Front end » Editor textů

Editor textů

Editor  je velice podobný známému programu MS Word, proto by uživateli měly být veškeré ikony povědomé.

Obr.: Tlačítka editoru

Zde je popis některých tlačítek:           

Lze přepnout editor do zdrojového kódu daného textového obsahu.
Šablony - lze nastavit různé šablony dle přání zákazníka (např. šablona "literatura", který může být uvedena pod článkem). Určitý blok textu pak může vypadat odlišně (např. v rámečku atd.). Zde lze nastavit např. sloupce (dva nebo tři sloupce, 50% nebo 30% šířky celého textového pole). Pozn.: mezi sloupci nelze používat metodu drag and drop (přesouvání).
Pro zpřehlednění textového obsahu používáme formátování textu - můžete používat známé funkce jako jsou nadpisy.
Opět tlačítka pro formátování (tučné, kurzíva, podtržený text).
Smazání formátování - toto tlačítko smaže veškeré formátování v označeném textu!
Zarovnání textu.
Odrážky a číšlování. 
Vložit z Wordu - toto tlačítko využijete při kopírování z Wordu, kde je text již naformátován a vy chcete toto formátování odstranit, tzn. vložit "čistý text".
Tlačítka zpět a dopředu vrátí změny vždy o jeden krok.
Vložení hypertextového odkazu - bude popsáno dále.
Vložení obrázku do textu - bude popsáno dále.
Vložení tabulky - bude popsáno dále.
Vložení odkazu na video z YouTube (nebo Vimeo) - bude popsáno dále.
Zvětšení editoru přes celou obrazovku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidání textu na stránku

Na dolní části stránky naleznete Přidat obsah. Po kliknutí se zobrazí editor. Zde můžete jednoduše zapsat text, vložit obrázek, tabulku atd. Pro uložení textu stiskněte OK.

Úprava textu

Zpětně můžete obsah upravit pomocí ikony tužky - tím se "otevře" textové pole a může upravovat přímo na stánce, aniž by se otevřel samotný editor (zobrazí se jen lišta editačních prvků, která je popsána na obrázku výše). Pro uložení stačí kliknout kamkoli mimo textové pole, stránka Vás sama vyzve, jestli chcete změny uložit, či zahodit.

Další možnost je kliknout na ikonu - tím se znovu zobrazí editor. Pro uložení opět stiskněte OK.

Přidání obrázku do textu

Pokud chcete přidat obrázek do textu, umístěte kurzor na místo, kde má být obrázek vložen a klikněte na ikonu . Zobrazí se okno - viz níže. Zde klikněte na Vybrat na serveru. Tím se dostanete do prostředí CMS (administrativní rozhraní). Ve složkách nalezněte daný obrázek (např. když si ho nahrajete již dříve) - klikněte na obrázek, který chcete vložit a poté se Vám zobrazí možnosti, jak obrázek vložit (různé velikosti). Připadně ho můžete nyní nahrát z Vašeho PC. Postup, jak pracovat s CMS je zde.

TIP: Zkontrolujte, zda se Vám vyplnil Alternativní text - je to velice důležité pro SEO optimalizaci. Pokud nahrávaná fotografie má např. název: auto_škoda, tak se alternativní název vyplní automaticky (funkce našeho CMS) slovem auto_škoda. Pokud ale fotografie bude mít název DSC_1501, je nutné ho vyplnit.

Obr.: Nahrání obrázku z CMS

Obr.: Prostředí CMS při vkládání obrázku

Vložení hypertextového odkazu do textu

Pro vložení odkazu na webovou stránku označte text, který má sloužit jako obsah (např.: manuály naleznete zde) a klikněte na ikonu . Do pole URL zapište / zkopírujte adresu, kam má odkaz směřovat (bez http), poté stiskněte OK.

TIP: Pokud chcete, aby se odkaz otevřel v novém okně, pak na záložce CÍL nastavte "Nové okno (_blank)".

TIP: Když budete odkazovat v rámci Vašeho webu, lze jednoduše vybrat cílovou stránku, aniž byste znali jeji adresu, pomocí tlačítka "Vybrat na serveru".

Obr.: Vložení odkazu

Pro vložení odkazu na e-mail - použijte stejný postup jako je popsaný výše, jen s tím rozdílem, že v položce "Typ odkazu" změníte URL na E-mail. Zobrazí se jiná nabídka, kde bude kolonka e-mailová adresa - tu vepíšete. Pak stiskněte OK.

Pokud chcete udělat z obrázku odkaz, postupujte stejně. Na obrázek stačí kliknout, tím ho označit a pak postupovat dle výše uvedeného postupu.

Vložení videa z YouTube, či Vimeo.com

Na stánce YouTube, či Vimeo zkopírujte odkaz, či "iframe" daného videa (např. na YouTube je pod videem možnost Sdílet a záložka Vložit). Poté v editoru klikněte na ikonu . Pokud jste našli iframe, vložte ho do pole prvního (tato varianta je lepší protože již obsahuje údaje o velikosti videa, kdežto samotný odkaz na video nikoli a jste nuceni velikost nastavovat sami), pokud jste našli hytertextový odkaz na video, vyplníte druhé pole.

Lze nastavit i další možnosti - viz zaškrtávací pole. Pro vložení stiskněte OK. Na stránce se zobrazí video, které je možno rovnou z této stránky přehrát.

Obr.: Vkládání odkazu video

Vložení tabulky

Opět v editoru kliněte na místo v textu, kde má být tabulka. Poté použijte ikonu . Po zobrazení vyskakovacího okna vepíšete požadovaný počet řádků, sloupců, rozměry tabulky, zarovnání, popisek atd. Pro uložení opět klikněte na OK. Zpětně lze tabulku editovat kliknutí na pravé tlačítko myši. Práce s tabulkou je velice podobná MS Word.

TIP: Tabulka bez ohraničení: do kolonky "ohraničení" napište číslo 0.

Obr.: Vložení tabulky

Vkládání textu z Word nebo kopírování textu z internetu

Pokud nepíšete text od začátku, ale chcete již použít text z jiného zdroje nebo internetu, vždy si s sebou text nese formátování. Pro homogenní vzhled stránky je nutné se formátování z původního zdroje zbavit. K tomu lze použít tyto cesty:

  1. Zkopírujete text do editoru, pak celý text označíte (Alt+a) a kliknete na ikonu gumy  Odstranit formátování. Tím se původní formátování odstraní.
  2. Text nevložíte do editoru rovnou, ale použijete volbu Vložit z Wordu.
  3. Před tím než vložíte text na web, uložíte si ho na svém PC v textovém bloku (např. Wordpad - nepoužívá formátování).

Sdílení souborů na více stránek

Jakýkoli obsah, který na stánce vytvoříte (text, obrázek atd.), lze "nasdílet" na různé stránky, aniž byste museli ten samý text znovu vepisovat / kopírovat atd. Dokonce lze jeden objekt sdílet skrz prezentace jiných webů vytvořených u CLIQUO.

Postup je jednoduchý! U vytvořeného textu (obrázku atd.), nebo při vytváření nového textu, klikněte v editoru na záložku Další. Tuto možnost jsme nazvali Nadřazené prvky.

Obr.: Nadřazené prvky aneb sdílení objedtů na několik stránek

Zde můžete pomocí  Přidat další nadřezené vybrat ze seznamu stránku, kde se má daný objekt objevit.

Výhoda takového nastavení je, že daný objekt je na serveru pouze jednou (jen se zobrazuje na více místech). Kdežto u kopírování vytváříte další množství dat. To znamená, že pomocí tohoto nastavení nadřazených prvků šetříte místo na serveru - viz ceník webhostingu.