Pošta

Součástí poskytování webhostingu je samozřejmě i mailserver, kam lze umístit Vaše emailové schránky. Mailserver je vybaven monitoringem a všemi doporučenými zabezpečeními, jako je například SSL (zabezpečení komunikace - https).

Emailoví klienti

Emailový klient je program, který se připojuje k serveru a umožňuje práci s emaily (čtení, rozesílání, ...) tak, že přímo komunikuje se serverem a interpretovaně mu zasílá Vaše příkazy.

K Vašim emailům můžete přistupovat dvojím způsbem: webovým klientem, nebo desktopovým klientem. Ten webový je dostupný formou webové aplikace a je dostupný odkudkoliv. Funguje podobně, jako třeba email Seznam, nebo Gmail. U nás používáme klient Roundcube. Desktopová aplikace je pak nainstalovaný program u Vás na PC, který se k našemu mailserveru připojuje. Mezi tyto programy patří například MS Outlook, Thunderbird, různé mobilní aplikace na Androidu i iOS, a podobně. Desktopová aplikace je složitější na nastavení, ale pohodlí při práci s emaily toto vyvažuje.

Chtěli byste pro práci s Vašimi emaily používat Gmail? Jde to jednoduše, i s emaily hostovanými u nás! Viz nastavení Gmailu

Cena

Provozování emailů je oproti provozování webů mnohem složitější a náročnější záležitost, ale nabízíme jej v základní ceně dle aktuálního tarifu Vašeho webhostingu. Určení tarifu pak probíhá po sečtení spotřebovaných zdrojů webem i emaily.

Počty emailů jsou technicky víceméně neomezené, a omezuje je pouze jejich kombinovaná velikost na disku a administrativní zátěž při jejich správě.

Limitace

Aktuální limity jsou nastaveny na:

  • kontrolované období: 1 hodina
  • maximální počet emailů za období a odesílatele: 50

Tyto limity byly nastaveny po několika napadení serveru, kdy přes účet jednoho z klientů bylo odesláno větší množství spamu a reputace serveru tím upadla. To způsobí znefunkčnění emailových schránek i ostatních klientů, neboť sdílí jeden server. Proto takové limity.