Nástroje

Na každé stránce máte k dispozici v levém horním roku tlačítko Nástroje  , díky nimž můžete upravovat parametry stránky, vkládat připravené moduly (galerie, mailový formulář, aktuality apod), přejít do administrace CMS nebo se odhlásit.

  

Obr.: Nástroje

 

Obsah na stánce

Této nabídce je věnována samostatná kapitola - více Vkládání a používání modulů.

Práce se stránkou (vytvoření stránky, kopírování, smazání, úprava parametrů)

Na obrázku je zobrazena nabídka příkazu Stránka. Se stránkou lze dělat následovné operace:

Obr.:  Nabídka stránka (s možností přidat podstránku)

Kopírovat stránku

  1. Pomocí Nástroje / Stránka / Kopírovat.
  2. Poté najděte místo (stránku), kam chcete zkopírovanou vložit.
  3. Klikněte na Nástroje a jako první položka v celém menu se objeví „Vložit stránku“.
  4. Systém Vás vyzve, zda chcete vložit pouze Kopii (tato možnost není provázaná s originálem stránky), nebo Zástupce (zde jsou obě kopírované stránky propojeny, jakmile se provede změna na jedné, projeví se to i na druhé).

Upravit

Pomocí příkazu  Upravit, můžeme editovat parametry stránky, které jsme zadávali při samotném vytvoření (změna názvu stránky, šablony, vyplnění popisu a klíčových slov nebo nastavení přístupu ke stránce).

Odstranit

Stránku lze po vyzvání systémem  odstranit.

Vždy smažete stránku, na které právě jste. Pokud stránka obsahuje podstránky, smažou se i ony.

Vytvoření nové podstránky

Z názvu je zřejmě, že se jedná o vytvoření nové stránky určité kategorie. Chceme-li tedy vytvořit stránku do hlavního menu, musíme být na nadřazené stránce (Úvodní stránka neboli Homepage), pod kterou všechny stránky spadají.

Poté postupujeme Nástroje / Stránka / Podstránky /  Přidat podstránku. Budeme vyzváni systémem k vyplnění parametrů stránky a potvrdíme tlačítkem OK.

Stránka se automaticky zařadí na konec úrovně. V administraci ji poté lze pomocí tlačítka drag and drop posunout výše.

TIP: Všechny výše popsané operace jsou možné provádět i v CMS - návod naleznete zde.

Prezentace

Po kliknutí na nabídku Prezentace se zobrazí okno, kde lze nastavovat souhrné informace důležité pro SEO optimalizaci o Vaší  webové prezentaci. Jak je vidět na obrázku, lze nastavovat Název, Klíčová slova, Popisek a případně propojit s Google Analytics. Mějte na paměti, že toto nastavení je pro celý web.

Na záložce Zdroje nalzenete důležité informace o dosavadní velikosti Vašich stránek a dále počty zobrazení Vašich stránek - opět jsou to celkové informace.

TIP: Dle velikosti webové prezentace je určena cena webhostingu, proto je dobré ji hlídat. Ceník webhostingu naleznete zde.

Pozn.: Tato nabídka je viditelná pouze pro uživatele typu webmaster.

Obr.: Informace o prezentaci

SEO průvodce

Této nabídce je věnována samostatná kapitola - více zde.

Pozn.: Tato nabídka je viditelná pouze pro uživatele typu webmaster.

Administrace

Pomocí nabídky Administrace máme možnost se  vrátit do prostředí redakčního systému Cliquo engine (CMS). Kliknutím na tlačítko Administrace se vrátíme zpět na úvodní stránku CMS.

Detailní popis práce v redakčním prostředí CMS naleznete zde.

Odhlášení

Poslední možností nabídky Nástrojů je možnost odhlášení. Z bezpečnostních důvodů se odhlašujte vždy jakmile skončíte Vaši práci.