Uživatelský manuál » Přihlášení

Přihlášení

Přihlášení

Pokud se chcete přihlásit k administraci své stránky, lze použít dva způsoby. Prvním je kliknutí na odkaz "Přihlásit", který naleznete na webové stránce buď v záhlaví, nebo v zápatí. Druhá možnost je do příkazového řádku za Vaši adresu dopsat /admin, viz obr. 1. (ne každý zákazník si přeje mít přímý odkaz k administraci). Poté budete vyzváni systémem k vyplnění Vašeho uživatelského jména a hesla, viz. obr. 1.

Obr. 1 - Přihlášení

Prostředí CMS Cliquo Engine - úvodní stránka po přihlášení

Po přihlášení se dostaneme na úvodní stránku klasického prostřední administrace redakčního systému CLIQUO Engine (dále CMS).

Z této úvodní obrazovky lze jedním klikem snadno přejít zpět na Vaše webové stránky, do dokumentů, správy účtu a samozřejmě do struktury webu. Na webové stránky se vrátíme kliknutím název Vašich stránek v levém horním rohu.

Obr. 2 - Rozhraní úvodní stránky CMS

Správa účtu

V pravém horním rohu CMS se nachází ikonka Můj účet - ikona tužky (obr. 3), po kliknutí se zobrazí nabídka, ve které lze vyplnit základní údaje, například Vaše jméno, email nebo telefon (tyto údaje se poté budou zobrazovat u Vámi vytvořených aktualit apod.). V záložce Uživatel lze změnit přihlašovací heslo a přihlašovací jméno, viz obr. 3.

Obr. 3 - Ikona Můj účet a správa účtu

Odhlášení

Odhlášení provedete opět dvěma způsoby. Buď v prostředí CMS, nebo na webové stráce (obojí viz obr. 4)

Obr. 4 - Odhlášení