SEO

Co je SEO optimalizace

Search Engine Optimization - tedy optimalizace pro vyhledávače. Zjednodušeně to jsou  postupy a metody, které zvyšují pravděpodobnost výskytu na prvních příčkách ve vyhledávačích, při zadání dotazu.

Při tvorbě webových stránek se řídíme všemi technikami, abychom zaručili, že se Vaše webové stránky budou vyskytovat na předních příčkách. K cestě na vrchol vede dlouhá cesta a je závislá také na Vás. Níže uvedeme postupy, jak zvýšit šance na lepší hodnocení.

Volte vhodné názvy stránek

Pokud možno volte konkrétní název stránky. Pokud obsahuje klíčové slovo opět se zvyšuje šance na lepší pozici ve vyhledávání. Názvy stránek by ovšem neměly být příliš dlouhé.

Klíčová slova a popisek stránky

Klíčová slova a popisky stránek jsou to, podle čeho např. Google pozná, o co na stránce jde, jaké je její téma. Když pak zájemce hledá takové slovo, hodí Vás ve výsledcích co nejvýše, protože jste k tomu hledanému tématu relevantní.

Při vytváření nové stránky vždy vyplňte klíčová slova a popis stránky. Popis stránky bývá zobrazen pod URL adresou ve výsledcích vyhledání a po jeho přečtení se může potencionální návštěvník rozhodnou zda-li  Vaší stránku navštíví. Klíčová slova se zapisují oddělené čárkou (bez mezery za čárkou). Lze uvádět i fráze.

Oba parametry je možné nastavovat globálně pro celý web a dále je dopřesňovat na jednotlivých stránkách. Globální nastavení se provádí přes Nástroje > Prezentace a zde vyplním klíčová slova a popisek, které chci mít na každé stránce. Pro specifické stránky to vyplňuji přes Nástroje > Stránka > Upravit. Zde opět vyplním klíčová slova a popisek, které chci mít na konkrétní stránce. Vyplněná popisek může buď nahradit ten globální, nebo se k němu připojit. Klíčová slova se nejčastěji skombinují s těmi globálními (schematicky global,global,global,lokal,lokal).

Pokud píšete klíčová slova, nemělo by jich být příliš (kolem 6) a měly by odpovídat slovům v textu. To, že napíšete do klíčových slov Jaromír Jágr a v textu bude povídání o vaření, vyhledávací roboti poznají a stránka bude penalizována.

Nadpisy a zdůraznění (tučný text)

Vždy využívejte při formátování textu nadpisy h2h5. Nadpis h1 se automaticky v našem redakčním systému vyplní jménem stránky. Pro vyhledávače je velmi důležitý strukturovaný text, pak k němu přidává důležitost.

Když píšete text, nesmíte použít nadpis h3, pokud jste před tím již nepoužili nadpis h2 apod.

Další způsobem jak zvýraznit text jak pro lidi, tak roboty, je používání ztučnění. Pokud ovšem bude tučný celý odstavec, robot to nebere jako relevantní důvod. Pokud budou tučná určitá slova, klade důraz na ně (stejně jako jsou psány tyto odstavce).

Kvalitní a unikátní obsah

Dalším a logickým parametrem je kvalitní a unikátní obsah. To znamená, že text by měl obsahovat (klíčová) slova, podle kterých Vás potencionální uživatelé hledají. Klíčová slova by se měla opakovat a obměňovat tvary.

Zpětné odkazy

K zvyšování hodnocení stránky dochází při tvorbě zpětných odkazů. Tzn. hypertextový odkaz z jiných stránek na Vaši webovou prezentaci.

Alternativní název obrázků

Pokud budete na webovou stránku nahrávat obrázky, je nutné, aby měl obrázek alternativní text. Pokud tedy nahráváte obrázek automobilu, do alternativního názvu vyplňte klíčová slova např. automobil škoda octavia. Podle nich se robot také řídí.

Pokud nahrávaná fotografie má např. název: auto_škoda, tak se alternativní název vyplní automaticky (funkce našeho CMS) slovem auto_škoda. Pokud ale fotografie bude mít název DSC_1501, je nutné ho vyplnit.