E-shop » Objednávky » Typické situace » Zrušení položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Zrušení položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Normální Faktura nevystavena

 1. Označit položku, vrátit na sklad
 2. Vystavit fakturu
 3. Editovat fakturu, záložka položky -> smazat oba řádky s vrácenou položkou  (1 / -1)
 4. Vytisknout fakturu
 5. Do poznámky k objednávce dopsat důvod zrušení položky
 6. Zaplatit přeplatek zákazníkovi na účet, variabilní symbol číslo normální faktury
 7. Editovat Normální fakturu, záložka Základní a změnit na uhrazeno + uvést datum uhrazení 

Normální Faktura vystavena

 1. Označit položku, vrátit na sklad
 2. Smazat vystavený opravný doklad, ozačit nepřesouvat do koše
 3. Editovat fakturu, záložka položky -> smazat řádek s vrácenou položkou
 4. Vytisknout fakturu
 5. Do poznámky k objednávce dopsat důvod zrušení položky
 6. Zaplatit přeplatek zákazníkovi na účet, variabilní symbol číslo normální faktury
 7. Editovat Normální fakturu, záložka Základní a změnit na uhrazeno + uvést datum uhrazení