E-shop » Objednávky » Typické situace » Přidání položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Přidání položky - neodesláno, zaplaceno (proforma)

Normální Faktura vystavena

  1. Přidat položku
  2. Zapsat si číslo již vystavné normální faktury
  3. Vystavenou normální fakturu smazat, zaškrtnout „nepřesouvat do koše“
  4. Vygenerovat novou normální fakturu
  5. U nové faktury přepsat číslo normální faktury na původní – viz. bod. 2

Požadovaný doplatek - 2 možnosti

  • Vystavit druhou proformu: nutno u ní smazat všechny položky, kromě té přidané. Poslat emailem k zaplacení zákazníkovi. Po zaplacení ručně upravit v normální faktuře zaplacenou částku (záložka „Položky“) a v záložce „Základní“ v políčku „Návaznost na fakturu“ dopsat i číslo druhé proforma faktury (oddělené čárkou)
  • Použít novou normální fakturu a poslat rozdíl na dobírku (uveden na faktuře jako položka „zbývá uhradit“).

Normální Faktura nevystavena

  1. Přidat položku
  2. Vystavit fakturu
  3. Další postup dle "Požadovaný doplatek" výše