E-shop » Produkty » Feedy (propojení s Heurékou a pod.)

Feedy (propojení s Heurékou a pod.)

Vymezení pojmů a prostředí

Pro nastavení sběru dat pro různé agregátory nabídek (dále jen agregátor), jako je Heuréka, Zboží.cz, Google Goods, a podobně, je nutné jejich nastavení v Administraci > Eshop > Feedy. Abyste agregátorům sdělili Vaši aktuální nabídku produktů, nabídnete jim automatizovaný výstup ve formě XML dokumentu (dále jen feed). Server agregátoru si pak v pravidelných intervalech stahuje Váš feed a zobrazuje Vaše produkty společně s produkty ostatních prodejců. Abyste začali toto spojení využívat, musíte se u vyhlídnutých agregátorů zaregistrovat, a do jejich administrace zanést adresu Vašeho feedu. Tato služba bývá většinou u agregátora zpoplatněná, typicky formou účtování za proklik.

Většina agregátorů bude vyžadovat umístění jejich skriptu na poslední stránku nákupního procesu (typicky na děkovnou stránku). Bude tak mít přehled o "konverzním poměru", na základě kterého pak účtuje poplatky. Platíte jim tedy na základě pouze uskutečněných obchodů, které vzešly z vyhledání produktu u nich. Pro umístění konkrétního sledovacího skriptu nás prosím kontaktujte.

Seznam dostupných feedů

V panelu je k dispozici seznam feedů pro daný eshop ve formě tlačítek. Adresu feedu získáte tak, že pravým myšítkem klepnete na tlačítko, a z kontextuální nabídky vyberete Kopírovat adresu odkazu (znění této položky se může v různých prohlížečích lišit). Dále stačí adresu vložit (CTRL+V) v administraci agregátora.

Každý agregátor má své vlastní požadavky na formát feedu, a proto se v základu nabízí feed jen pro Heuréku. Pro další feedy nás kontaktujte. Je možné, že ani výchozí feed pro Heuréku nebude přesně odpovídat Vašim potřebám, a proto je možné upravit i jeho chování.

Názvy kategorií

Aby bylo zboží z kategorií Vašeho eshopu správně zařazeno do kategorií agregátora, který má obvykle strukturu mírně odlišnou, je nutné pro každého agregátora (sloupce) přiřadit štítky jednotlivým stránkám Vašeho eshopu (řádky). Štítky se vybírají z roletkového výběru. Jaké štítky jsou na výběr se upravuje pomocí tlačítka Upravit štítky.

Pokud velké množství Vašich produktů vykazuje "Nespárováno" v administraci agregátora, může se jednat o špatně přiřazené názvy kategorií.

Náročné feedy s velkým množstvím produktů

Je možné, že Váš eshop naroste do takových rozměrů, kdy se doba odezvy feedu prodlouží až za neúnosno mez (doba, za kterou jsme schopni aktuální feed vygenerovat a dodat agregátorovi pro zpracování). Tehdy Vám agregátor odmítne feed zpracovat, protože doba odezvy překročila jeho limit.

Řešením je omezit aktuálnost feedu tím, že použiji techniku cache. Znamená to, že se feed bude v pravidelných intervalech (např. jednou denně) ukládat do vyrovnávacího souboru (cache), a agregátor se namíří na tuto cache. Ten si stáhne již hotový soubor mnohem rychleji, a nenarazí tak na svůj časový limit. Krom toho je toto řešení velmi výhodné z hlediska svižnosti Vašeho eshopu, protože se dosti náročná činnost generování feedu přesune do doby, kdy není server tolik vytížen (typicky v noci).

Nastavení funkce cache není triviální, a vyžaduje systémový zásah do samotného serveru. Není proto nabízen automaticky, ale pouze na vyžádání. Cache je nutné nastavit pro každý feed zvlášť, tedy typicky pro každý Váš eshop a každého Vašeho agregátora.