E-shop » Objednávky » Typické situace » Vrácení zboží - zboží nevyzvednuto, neplaceno

Vrácení zboží - zboží nevyzvednuto, neplaceno

  1. Stornovat objednávku 
  2. U Normální faktury a opravného dokladu nastavit stav placení „storno“ a datum placení den vrácení balíku. Datum nastavit stejný u obou faktur.

NESTORNOVAT OBJEDNÁVKY, U KTERÝCH JIŽ BYLY NĚJAKÉ POLOŽKY VRÁCENY NA SKLAD – vrácená položka bude znovu vrácena na sklad -> dojde k chybě ve skladech.  

V případě potřeby stornovat takovouto objednávku  je nutno ručně opravit stav skladu a případně upravit položky na nově vygenerovaném opravném dokladu. Toto bude předmětem dalšího vývoje.