E-shop » Objednávky » Typické situace » Vrácení zboží - odesláno, placeno (normální faktura)

Vrácení zboží - odesláno, placeno (normální faktura)

Vrácení jedné položky/několika položek z nákupu

  1. Označit položku(y), vrátit na sklad. V případě vrácení více položek ozačit všechny položky najednou a pak kliknout na „označené vrátit a vystavit dobropis“
  2. Vytisknout opravný doklad
  3. Zaplatit přeplatek zákazníkovi na účet, variabilní symbol je číslo opravného dokladu
  4. Editovat Dobropis, záložka „Základní“  -> změnit na uhrazeno + uvést datum uhrazení 

Vrácení celé objednávky (Storno)

  1. Stornovat objednávku
  2. Vrátit peníze zákazníkovi, variabilní symbol platby je číslo opravného dokladu
  3. U opravného dokladu nastavit stav platby „uhrazeno“ a datum zaplacení
 

NESTORNOVAT OBJEDNÁVKY, U KTERÝCH JIŽ BYLY NĚJAKÉ POLOŽKY VRÁCENY NA SKLAD – vrácená položka bude znovu vrácena na sklad -> dojde k chybě ve skladech.

V případě potřeby stornovat takovouto objednávku  je nutno ručně opravit stav skladu a případně upravit položky na nově vygenerovaném opravném dokladu. Toto bude předmětem dalšího vývoje.