E-shop » Objednávky » Typické situace » Přidání položky - neodesláno, nezaplaceno

Přidání položky - neodesláno, nezaplaceno

Normální Faktura vystavena

  1. Přidat položku
  2. Zapsat si číslo již vystavné normální faktury
  3. Vystavenou normální fakturu smazat, zaškrtnout „nepřesouvat do koše“
  4. Vygenerovat novou normální fakturu
  5. U nové faktury přepsat číslo normální faktury na původní – viz. 2.

Normální Faktura nevystavena

  1. Přidat položku