Uživatelský manuál » Front end » Moduly » Návrhář formulářů

Návrhář formulářů

Chování bez návrháře

Standardní součástí čisté instalace CLIQUO Engine jsou mailové formuláře. Jde o formulář s předpřipraveným vzhledem, který obsahuje políčko pro email návštěvníka a pro text zprávy. Po potvrzení formuláře dojde k odeslání emailu pro Vás (nebo na jakýkoliv nastavený cíl). Šablona (a tedy i políčka) lze měnit, avšak je nutné, abychom pro Vás připravili každou šablonu, kterou budete potřebovat.

Obr.: Typický mailový formulář ve standardní instalaci

Návrhář a pokročilé formuláře

Když Vám přestanou stačit mailové formuláře, je tu nástroj Návrhář formulářů, díky kterému si vytvoříte pokročilý formulář na míru, přesně pokrývající aktuální požadavky na sbírané informace. Každý formulář pak může být originálem, bez dalších nákladů. Vytváření probíhá interaktivně a nevyžaduje žádné programování.

Obr.: Příklad pokročilého formuláře s ovládacími prvky pro webmastery

Takový formulář je možné umístit kamkoliv, kam lze umisťovat obsah, tedy na stránky, do aktualit, a podobně.

Funkce pokročilých formulářů

Nastavení formuláře

Pod tlačítkem Nastavení formuláře najdeme celou řadu zajímavých nastavení chování daného formuláře. Můžeme nastavit limit počtu vyplnění, zprávu, která se po dosažení limitu zobrazí místo formuláře, dále časový limit a zprávu po jeho dosažení, URL pro přesměrování po vyplnění, případně zprávu po úspěšném vyplnění. Nakonec nastavíme text tlačítka.

Obr.: Základní nastavení formuláře

Na druhé záložce nastavení najdeme email, který se má odeslat webmasterovi. V případě, že dostávat zprávu o vyplnění nechceme, stačí obsah tohoto políčka vymazat.

V emailu je možné uvést některé proměnné, které budou nahrazeny správným obsahem. Jejich význam je na obrázku asi samopopisný, ale jsme tu v případě potřeby vysvětlení k dispozici.

Obr.: Nastavení emailu webmasterovi

Na poslední záložce můžeme nastavovat email pro člověka, který formulář vyplnil. Může se jednat např. o potvrzení. K tomu je nutné označit, které políčko formuláře má obsahovat email registranta. Další nastavení je pak totožné, jao u emailu webmasterovi.

Přidávání a úprva chování formulářových prvků

Políčka formuláře se editují stejně, jako vše ostatní v CLIQUO Engine. Dají se přidat, odebrat, upravit a přeskupit. Pro přidání slouží tlačítko v panelu   Přidat formulářový prvek, kde poté zvolíme jeho typ, jak je vidět na obrázku.

K dispozici je v současnosti následující výčet typu:

  • Text (jednořádkové políčko pro zadání textu)
  • Dlouhý text (víceřádkové políčko pro zadání textu)
  • Výběr roletkou (výběr jedné z přednastavených možností)
  • Datum a čas (zadání data a času s pomocí plovoucího okénka)
  • Datum (zadání data s pomocí plovoucího okénka)
  • Čas (zadání času s pomocí plovoucího okénka)
  • Zaškrtávátko (dvoupolohový vstup k nějakému tvrzení)

Přidaná políčka ve formuláři lze odstranit pomocí tlačítka , dále se dá nastavit, zda políčko povinné přepínacím tlačítkem , a pomocí rukojeti  přesunout na jiné pořadí mezi ostatními prvky.

Speciálním druhem je Výběr s roletkou, který má ještě k romu tlačítko , kterým se nastavuje obsah výběru, tedy jeho možnosti. Jednotlivé možnosti oddělujeme středníkem (;).

Pokud je žádáno mít ve výchozím stavu políčko roletky prázdné, začneme zápis možností samotným znakem středníku.

Stahování vyplněných dat

Vyplněná data nemusí jen chodit na nastavený email, ale střádají se také v paměti formuláře. Kdykoliv webmaster uzná za vhodné, může si je vyexportovat do Excelu (nebo jiného tabulkového procesoru) prostřednictvím souboru CSV. Ve výsledné tabulce představují vstupní políčka sloupce, zatímco jednotlivá vyplnění jsou v řádcích.

Nástroj pro správu většího množství formulářů

Často pořádáte konference, koncerty, semináře, nebo třeba jen necháváte hlasovat? K tomu všemu se může hodit vytvoření pokročilého formuláře. Když je často potřeba formuláře duplikovat, řídit k nim přístup a neztrácet se v nich, je k dispozici formulářový manažer.

Obr.: Formulářový manažer se seznamem formulářů v systému