Slideshow

Slideshow si můžete přestavit jako několik obrázků / textů, které "běhají" v určitém poli za sebou (sami se přetáčejí na další obrázek / text a list, který zrovna vidíte, je označn např. puntíky). Slideshow má jednotlivé editační prvky pomocí kterých můžete editovat jak samotnou slideshow, či jednotlivé listy.

Obr.: Slideshow a editační prvky

Přidání listu (slide)

Po kliknutí na Přidat slide se zobrazí tabulka, kde vyplníte: 

  1. Název slidu
  2. Odkaz na stránku, na kterou daný slide upozorňuje
  3. Popisný text, který se zobrazí pod názvem slidu

Dále je možnosti nastavit např. datum, do kdy se má daný slide zobrazovat - to nastavíte v záložce Další, pole Expirace.

Pokud chcete přidat i obrázek tohoto slidu, pak klikněte na záložku Soubor a zde kliknete na Procházet (tím vyberete foto z Vašeho PC).

Obr.: Přidání nového slidu

Editace existujícího slidu

Každý list slideshow má své editační prvky. Pomocí můžete měnit údaje, které byly popsány v přechozím odstavci (včetně obrázku). Pokud chcete daný slide (list) smazat klikněte na  u daného slidu.

POZOR: Kliknutím na v levé části slideshow smažete celý tento modul ze stránky.