Mapa

V Nástrojích nalezneme modul Mapa. Na stránce se zobrazí mapa České republiky. Pro zobrazení např. polohy Vašeho sídla, či určité oblasti na mapě, je nutno mapu upravit.

Zobrazení konkrétního místa v mapě

Přidat bod ukázáním

Pod mapou naleznete Přidat. Po kliknutí se zobrazí tři možnosti. První z nich je Přidat bod ukázáním.  Postup je následující: 

 1. mapu si přibližte do požadovaného místa
 2. klikněte na možnost Přidat bod ukázáním
 3. v mapě klikněte na konkrétní místo
 4. zobrazí se okno "zadejte popis místa", to vyplníte a potvrdíte OK
 5. mapu uložte v pravém roku pomocí tlačítka Uložit zobrazení mapy

Obr.: Přidat bod ukázáním

Přidat bod vyhledáním

Konkrétní bod na mapě můžeme zobrazit i pomocí vyhledání konkrétní adresy. Postup:

 1. klikněte na Přidat a vyberte možnost Přidat bod vyhledáním
 2. zobrazí se pole Adresa - vyplňte konkrétní celou adresu i s městem a potvrďte OK
 3. další okno je Zadejte popis místa - vyplňte popis a stiskněte ok
 4. mapu uložte v pravém roku pomocí tlačítka Uložit zobrazení mapy

Obr.: Přidat bod vyhledáním

Přidat polygon

Na mapě můžete zobrazit nejenom konkrétní bod, ale i oblast. Postup je následující: 

 1. mapu si přibližte do požadovaného místa
 2. klikněte na Přidat a vyberte možnost Přidat polygon
 3. v mapě pomocí bodů "naklikejte požadovanou oblast
 4. další okno je Zadejte popis oblasti- vyplňte popis a stiskněte ok
 5. mapu uložte v pravém roku pomocí tlačítka Uložit zobrazení mapy

Obr.: Přidat polygon

Po provedení jakékoli změny na mapách ji nezapomeňte vždy uložit pomocí tlačítka Uložit zobrazení mapy!

Úprava bodů na mapě / smazání bodů

Body na mapě lze zpětně upravovat, či je mazat.

Upravit body můžete pomocí Upravit v levém spodním rohu mapy, poté se pod mapou vypíšou všechny body na mapě s editacními prvky. Upravit jednotlivý bod můžete pomocí u konkrétního bodu (lze měnit popis a souřadnice bodu).

 

Smazat body / oblasti na mapě buď křížkem u jednotlivého bodu přímo na mapě. Nebo pokud se jedná o oblast, tak opět přes tlačítko Upravit, aby se Vám zobrazil výpis bodů mapy, kde budou editační prvky. Pomocí  tlačítka smažete konkrétní bod / oblast.

Po provedení změn nezapomeňte vždy Uložit zobrazení mapy.

Obr.: Úprava / smazání bodů, či oblastí