E-shop » Objednávky » Faktury

Faktury

Vaše fakturační údaje

Faktury, generované systémem, obsahují řadu údajů, které vycházejí z konfigurace systému. Jsou uživatelsky neměnné. Pokud některé údaje na fakturách chybí, oznamte to administrátorovi.

 • Název subjektu
 • Ulice
 • PSČ a město
 • Země
 • Kontaktní email
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Webová stránka
 • IČ a DIČ
 • Číslo účtu, kód banky, konstantní symbol
 • Obrázek loga
 • Obrázek razítka s podpisem

Na fakturu je možné umístit i QR kód pro rychlé zadávání plateb prostřednictvím mobilního bankovnictví. Pro tuto možnost je nutné dodat ještě:

 • IBAN identifikátor
 • SWIFT identifikátor

Druhy faktur

 • Normální faktura
 • Proforma faktura
 • Daňový doklad po přijaté platbě
 • Opravný daňový doklad (dobropis)

Uhrazenost faktur

Uhrazenost veškerých faktur v systému lze měnit třemi způsoby (kvůli delikátnosti operace to nelze dělat zcela automaticky:

 1. Tužtička u faktury a nastavení políčka Stav placení na "uhrazeno" a vyplnění políčka Datum uhrazení. Takový postup je zdlouhavý, nepříjemný, ale nabízí největší volnost

 2. Nebo pro rychlé nastavení použít tlačítko (nově přejmenované) "Nastavit přijetí platby" v detailu Objednávky. Když budu vědět, že plaba byla provedena a z nějakého důvodu se v bodě 3 (níže) neprovedlo spárování. Toto tlačítko provede to samé co v bodě 1, ale samo.

 3. Nebo využiju párování spojením s bankou. To by měl být ten nejlepší a nejjednodušší způsob. Viz níže.

Spojení s bankou - manuální (GPC výpis)

Většina bank dnes v internetovém bankovnictví umožňuje stažení výpisu historie transakcí. E-shop rozumí formátu GPC, který stačí nahrát a při tom dojde ke spárování plateb s existujícími fakturami.

Spojení s bankou - automatické (FIO banka)

faktury - spojení s bankouV přehledu faktur je nad seznamem faktur panel tlačítek. Po stisknutí Spojení s bankou>FIO banka dojde ke komunikaci s bankou a o výsledku je po chvíli zobrazena informace pod panelem. Zejména je tam počet spárovaných položek, ale dále také:

 1. Seznam problematických plateb (např. variabilní symbol sedí s existující fakturou, ale člověk neposlal dostatečnou částku)

 2. Seznam příchozích plateb, ke kterým neexistuje párovatelná faktura (např. člověk zadal špatně VS). Tento seznam je jen měsíc nazpět, protože by jich mohlo být obrovské množství. V případě, že zde identifikuji platbu k nějaké faktuře, můžu fakturu nastavit jako zaplacenou (předchozí body).

Export

Veškeré daňové doklady lze vyexportovat pomocí tlačítka Export v panelu tlačítek. Export je prozatím umožněn ve formátech:

 • CSV (tabulátorem oddělené hodnoty) - otevře Calc, Excel, a další tabulkové procesory
 • CSV (středníkem oddělené hodnoty) - otevře Calc, Excel, a další tabulkové procesory
 • Pohoda XML
 • Profit XML

Je možné na přání dodat další formáty. Oslovte nás.