SMS brána

SMS brána

Díky OS Android, který máte pravděpodobně na svém telefonu, je možné posílat z Vaší aplikace SMS zprávy propojením této aplikace ve Vašem telefonu s aplikací na serveru.

Toto propojení je ovšem nutné naprogramovat na vyžádání. Dále popisuji kroky, které byste měli provést z vaší strany, protože SMS bude posílat přímo váš telefon, z vašeho čísla a s vašemi tarifními podmínkami.

 

1. krok

Zajistěte vytvoření emailové schránky. V zásadě se může vyskytovat kdekoliv, ale doporučujeme samozřejmě umístění pod stejnou doménu, jako je zbytek vaší firemní pošty. Název schránky by měl být složitější a neuhodnutelný. Např. smsbrana12983674@cliquo.cz.

Adresu nového emailu nám sdělte.

2. krok

Nainstalujte si tuto aplikaci do telefonu, která bude naslouchat pokynům k odesílání SMS.

3. krok

Nastavte aplikaci dlenásledujícího seznamu:

 • Listen for POP3 send SMS commands: ANO
 • Start gateway automatically after phone boot: ANO
 • Long SMS messages: Send only first
 • POP3 Settings:
  • POP3 server host name: adresa vašeho POP3 serveru (pro emaily u nás je to mail3.cliquo.cz)
  • POP3 server port: 110
  • Username: zvolený email
  • Password: zvolené heslo

Tím je vše nastaveno. Vraťte se na úvodní obrazovku aplikace a zmáčkněte Start. Tím je vše připraveno a dále je to na nás. Brzy budou SMS zprávy fungovat.